Gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

Deşeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă un flux de deşeuri post consum (alături de alte fluxuri de deşeuri care rezulta în urma utilizării/consumului final cum ar fi: deşeurile de ambalaje, deşeurile de baterii, vehiculele scoase din uz, etc). Sunt o categorie cu o rată anuală de crestere între 3 şi 5% pe an, de trei ori mai mare decat rata medie de crestere pentru deşeurile municipale . Comisia Europeană estimează cantiatea generată în prezent la 10 milioane de tone în întreaga UE, urmând ca în 2020 această cantitate să ajunga la 12 milioane de tone.

Directiva UE privind DEEE are ca scop prevenirea sau reducerea impactului negativ asupra mediului rezultat ca urmare a generării și gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
Directiva cere producătorilor de echipamente electrice și electronice sa iși asume responsabilitatea pentru organizarea și finantarea tratarii conforme a echipamentelor scoase din uz. Stabileste de asemenea obiective (ținte) de colectare și reciclare.

APPLiA România crede că toate DEEE trebuie tratate și reciclate în conformitate cu cerințele stabilite de Directivă. De când aceasta a intrat în vigoare, industria a făcut investiții considerabile în infrastructura de gestionare a DEEE. Calitatea reciclării a fost îmbunătățită în ultimii ani prin dezvoltarea de standarde europene pentru operațiunile logistice și de tratare a DEEE.

Cu toate acestea, doar producătorii și terții acționând în numele producătorilor au fost obligați sa respecte cerințele legate de DEEE. Se estimează că în prezent 2/3 din DEEE nu ajung în canalele oficiale de tratare ale producatorilor ci sunt sub controlul unor operatori independenți. Acești operatori nu au obligațiile specifice prevăzute în Directivă. În acest sens, potențialul de creștere și îmbunătățire a reciclării poate fi valorificat prin obligații egale de raportare, tratare și reciclare pentru toți operatorii.

APPLiA România susține:

  • Raportarea și inregistrarea oficială a tuturor fluxurilor de DEEE;

  • Măsuri pentru a asigura trasabilitatea DEEE în interiorul Romaniei cât și la tranferurile de deșeuri peste granițe;

  • Implementarea de standarde europene pentru operațiile de gestionare a DEEE (logistică și tratare/reciclare);

Considerăm utilă introducerea următoarelor măsuri:

  • Orice actor care gestionează DEEE sau terță parte actionând în numele acelui actor trebuie sa fie subiect al tuturor cerintelor Directivei privind DEEE (inclusiv referitoare la tratare). Trebuie de asemenea să i se impună să se înregistreze și să raporteze volumele colectate și tratate. În prezent numai producătorii sau terții actionând în numele producătorilor trebuie să îndeplinească aceste cerințe. Reciclatorii, colectorii de deșeuri, autoritățile locale și comercianții de deșeuri lucrează de asemenea cu DEEE în practică și trebuie să fie subiect al acelorași obligații legale cu privire la raportarea și tratarea DEEE. Extinderea obligației de raportare la toți actorii este o precondiție pentru a obține date corecte și detaliate cu privire la DEEE.

  • Trebuie instituite standarde de tratare pentru a garanta gestionarea corectă din punct de vedere al protecției mediului a DEEE oriunde în lume și pentru a evita avantajele legate de costuri mai scăzute create de procese de tratare neconforme atât în exteriorul cât și în interiorul UE;

  • Cerințele privind impunerea respectării legislației trebuie întărite.