Eficienta energetica si ecoproiectare

Creșterea eficienței energetice a produselor este un element de baza al strategiei energetice europene.

Directivele europene cu privire la proiectarea ecologică și etichetarea energetică au fost recunoscute între măsurile de succes pentru promovarea produselor eficiente.

Eticheta energetică

Eticheta energetică pentru echipamentele electrocasnice le este familiară consumatorilor. Începand cu 1995, i-a ajutat să aleagă echipamentele  ţinând cont şi de informaţiile privind consumul de energie.

Succesul schemei de etichetare a determinat Uniunea Europeană să introducă, în 2003, două clase noi pentru echipamentele frigorifice, A+ și A++. Aceste categorii au fost adăugate peste clasa A pentru a răspunde cerinţelor pieţei pentru produse eficiente energetic și pentru a încuraja furnizorii să dezvolte produse din ce în ce mai performante.

Revizuirea etichetei a fost necesară pentru a asigura o continuitate a transparenţei și clarităţii informaţei pusă la dispoziţia consumatorilor. Eticheta a constituit un stimul al progresului tehnologic în domeniul electrocasnicelor. Evoluţiile în proiectarea produselor au condus la necesitatea revizuirii pentru a rămâne relevantă şi utilă. Acest proces va continua să stimuleze creşterea eficienţei bazată pe inovaţie.

Elementele de bază ale etichetei, care o fac uşor de recunoscut:

  • Scala de clasificare de la A la G;

  • Şapte clase de energie;

  • Culorile de la verde închis (eficienţă energetică mare) la roşu (eficienţă energetică scăzută). 

Au fost introduse elemente suplimentare, comune tuturor categoriilor, pentru a evidenţia atât progresul tehnic cât și cele mai performante echipamente:

  • Au fost adăugate scalei A-G existente până la trei clase suplimentare A+, A++ și A+++;

  • Eticheta e la fel în toate cele 28 de state membre UE;

  • Eticheta este neutră din punct de vedere al limbii pentru că textul a fost înlocuit cu pictograme care informează consumatorii cu privire la caracteristicile și performanţa unui anumit produs.

  • Fiecare produs va fi furnizat cu etichetă.

Detalii suprimentare se gasesc la http://www.newenergylabel.com/index.php/ro/home/
 
Proiectarea ecologică (ecodesignul)

Directiva cu privire la proiectarea ecologică este o directiva cadru care obligă fabricanții de produse consumatoare de energie sa reducă impactul acestora asupra mediului, inclusiv consumul de energie, pe toată durata ciclului de viață. Proiectarea ecologică facilitează încetarea progresivă a introducerii pe piață a echipamentelor cu performanțe slabe de protecție a mediului.

Directiva cadru cu privire la proiectarea ecologică a fost adoptată în 2005 și revizuită în 2009.

Directiva asigură un cadru integrat prin care sunt stabilite cerințe obligatorii (în special privind consumul de energie). Permite dezvoltarea de măsuri atât generale cât și pe categorii de produse. Ea prevede că funcționalitatea, siguranța și calitatea generală a produsului nu trebuie să fie afectată de aceste cerințe.