Proefficiency

“PRO-EFFICIENT COLD & LIGHTING PRODUCTS – PROEFFICIENCY”
este un proiect care a fost finanțat prin programul IEE (Intelligent Energy – Europe),coordonat de ESCAN SA Spania. Partenerul din Romaia in cadrul proiectului a fost ISPE.

In România au fost elaborate trei proiecte pilot pentru consumatori pe baza unei
colaborări dintre ISPE si consumatori rezidenţiali (doua Asociaţii de Proprietari si 188
de apartamente consumatori rezidenţiali independenţi). Promotorii care au sprijinit
realizarea celor trei proiecte pilot sunt fabricanti de aparate frigorifice membrii ai
CECED România, Philips România SRL si Agenţia Română de Conservare a Energiei
(ARCE).

“It’s time for PROEFFICIENCY in Romania” a fost concentrat pe aparate frigorifice în sectorul rezidenţial. Proiectul s-a desfăşurat în Bucureşti. În cadrul acestui proiect au fost implicaţi membri ai asociaţiei profesionale CECED România (S.C. Arctic S.A, S.C. BSH Electrocasnice S.R.L., S.C. Candy Hoover Romania SRL, S.C. Electrolux Romania S.A., Indesit Company S.p.a, S.C. Whirlpool Romania SRL) şi şase consumatori rezidenţiali care şi-au manifestat disponibilitatea de a fi monitorizaţi din punct de vedere al consumului de energie electrică înainte şi după primirea aparatelor frigorifice eficiente.

Proiectul s-a desfășurat între septembrie 2006 și Martie 2008

Echipa de proiect a selectat şase beneficiari – colaboratori în proiect – pe baza următoarelor criterii:

 • tehnic – vechimea aparatelor frigorifice deţinute şi în funcţiune să fie mai mare de 20 de ani;

 • social – pensionari, persoane în vârstă cu venituri limitate şi locuiesc în apartamente de bloc.

Un alt aspect important luat în considerare la selectarea posibililor beneficiari a fost acela de a avea în uz numai echipamente electrocasnice de bază (maşină de spalat rufe, frigider sau combină frigorifică, televizor, radio), fără a deţine alte aparate cu consum sezonier. Acest ultim criteriu a fost introdus pentru o mai clară interpretare a rezultatelor proiectului.

Principalele activităţi:

 • Stabilirea parteneriatului de proiect şi semnarea contractelor de sponsorizare

 • Livrarea aparatelor frigorifice eficiente (clasa de eficienţă A+) de către sponsorii proiectului pilot - ( membri ai CECED România) consumatorilor casnici (4 Combine frigorifice şi 2 frigidere cu două uşi);

 • Colectarea facturilor aferente consumului de energie electrică în vederea monitorizării consumului, înainte şi după înlocuirea aparatelor frigorifice vechi (clasa de eficienţă G) cu aparatele frigorifice noi (clasa de eficienţă A+);

 • Calcularea beneficiilor rezultate prin realizarea proiectului pilot (economie la energia electrică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră);

 • Diseminarea rezultatelor proiectului (organizarea de către ISPE a unui seminar naţional, prezentarea proiectului în cadrul altor evenimente specializate atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi distribuirea de foi volante şi broşuri);

 • Diseminarea rezultatelor proiectului pilot atâ pe site-ul Proefficiency cât şi pe site-urile

 • Promotorilor

Toţi consumatorii rezidenţiali implicaţi în proiect, au furnizat informaţii privind consumul
de energie electrică înainte şi dupa instalarea noilor aparate electrocasnice eficiente
conform facturilor lunare de energie electrică (12 luni) pentru realizarea activităţii de
monitorizare a rezultatelor proiectului.

Calculul iniţial (teoretic) indica urmatoarele rezultate:

 • Economia de energie - 5300 kWh/an

 • Economia de cheltuieli – 560 Euro/an;

 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 5,5 techiv. CO2/an.

După perioada de derulare a proiectului, datele reale colectate de la colaboratori au condus la următoarele rezultate finale:

 • Economia de energie - 6150 kWh/an

 • Economia de cheltuieli – 653Euro/an;

 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 6,8 techiv. CO2/an.